JA, IK WIL!

2005

Junior productie Toneelgroep

Amsterdam.

Variant op Perfect Wedding

van Charles Mee.

In het Toneelbeeld van Perfect

Wedding van Ivo van Hove

Stadsschouwburg Amsterdam.

Regie: Sara Boonman, Irene Kriek,

Maartje Ghijsen en Erik Willems.

Eindregie: Janni Goslinga en Leon

Voorberg.

Spel: Leerlingen van het Berlage

Lyceum en Montessori Lyceum in

Amsterdam.

< terugtheatermaker.html